REsolutions

REsolutions s.r.o.

profesionální udržitelná řešení

O nás

Společnost REsolutions je český dodavatel fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů energie. Kromě realizací elektráren se společnost zabývá taktéž i výrobou elektrické energie z vlastních elektráren a dodávky do místa výroby, takzvané EPC kontrakty a poskytováním podpůrných služeb. Realizací obnovitelných zdrojů energie se zabýváme již od roku 2018, kdy byla vystavena první elektrárna a sledujeme nejnovější trendy.

Návrh a realizace je zhotoven dle unikátních požadavků klientů s ohledem na maximální efektivitu zdroje a jeho využití v daný moment, případně potenciální využití do budoucna s ohledem na legislativu a potenciál objektu. Službu pro Vás poskytneme již od koncepčního návrhu a studie, přes projektovou dokumentaci až po realizaci a uvedení do provozu.

Proč právě my?

Udržitelnost

obnovitelné zdroje energie produkují 100% zelenou elektrickou energii. Záleží nám však nejen na koncovém prvku, tedy elektrické energii, ale už od zhotovení návrhu víme, jak velkou stopu CO2 produkce daných technologií svou výrobou, balením, přepravou, představuje.

Solární panely

nejúčinnější přeměna zapomoci fotovoltaického jevu sluneční energie na energii elektrickou. Pro demonstraci 10m2 zastavěné plochy = 1,36MWh vyprodukované elektrické energie ročně.

Praxe

první fotovoltaická elektrárna byla realizována v roce 2018 o výkonu 80,6kWp jako střešní realizace.

Profesionalita

naše společnost se zabývá nejen zajištěním výstavby, ale recyklací daných technologií, případně refitem polovodičových článků. Tento unikátní projekt pro své klienty připravujeme spustit od roku 2025, ve spolupráci se Solární Asociací, jejíž je společnost REsolutions členem

Postup

Nejdříve s Vámi diskutujeme záměr – proč obnovitelný zdroj energie? Jaký? A jak jej koncipovat? Po shodě nalezneme technické řešení, které pro Vás připravíme a sestavíme cenovou predikci. Na základě technického řešení zahájíme projekční činnost a komunikaci s distributorem, zejména podání formální žádosti o připojení a jakmile dojdeme k pozitivnímu stanovisku distributora, zajistíme pro Vás podání dotační žádosti. Počas celého projektu pro Vás zajistíme dotační management v programu, který je pro daný projekt/klienta vhodný a paralelně již jednáme s příslušnými orgány s cílem zajistit pozitivní stanovisko ke stavbě, je-li zapotřebí. Po obdržení stanoviska zahájíme realizaci, na konci které provedeme kompletní zkoušky, připojíme elektrárnu na dispečink, provedeme revizi a zahájíme zkušební provoz. Poté nastávají formality, v souladu s požadavky stavebního úřadu, první paralelní připojení, komunikace s energetickým regulačním úřadem a formální zahájení provozu. Po celou dobu jsou nám naši profesionální projektoví a dotační manažeři plně k dispozici a procesem Vás provedou.

Kontakty

+420 773 661 514
info@resolutions.solar
Kunětická 2534/2, Vinohrady, Praha 2, 120 00

Kontaktujte nás: